img2a.png img7a.png img10a.png img4a.png img5a.png img6a.png img1a.png img8a.png img3a.png img9a.png

AKTUALNOŚCI

 

Poznański Park Naukowo-Technologiczny w ramach realizacji projektu „Inno(moty)wacje. Promocja otwartych postaw na proces komercjalizacji wiedzy” zaprasza do udziału w konkursie na esej pt.Możliwości komercjalizacji wiedzy w Polsce. Doświadczenia w zakresie współpracy nauka-biznes.”

Regulamin konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być pracownicy uczelni wyższych, zainteresowani zjawiskiem transferu wiedzy z nauki do biznesu i mają doświadczenia w zakresie współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym.
Esej powinien zawierać opis tych doświadczeń, napotykane bariery i ułatwienia oraz refleksje autora na temat możliwości komercjalizacji wiedzy w naszym kraju.

Zgłoszenie udziału w konkursie wraz z tekstem eseju należy przesłać do 30 kwietnia 2011 r. na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Imię i nazwisko oraz stopień naukowy autora,
2. Dane kontaktowe autora - adres, numer telefonu i adres e-mail,
3. Nazwę uczelni, będącej miejscem pracy autora.


Esej biorący udział w konkursie powinien spełniać następujące kryteria formalne:

- być napisany w języku polskim
- nie przekraczać 2 stron A4 znormalizowanego tekstu
- być przesłany w formacie Word lub w formatach .rtf i .txt.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 maja 2011 r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej: http://innomotywacje.ppnt.poznan.pl


Nagrody

Spośród nadesłanych prac wybranych zostanie 5 najlepszych, które  będą opublikowane na łamach kwartalnika „Innomotywacje”. Nagrodą dla autorów będzie także wizyta studyjna do Sophia Antipolis we Francji – największego i najstarszego parku technologicznego w Europie w terminie 27-30 czerwca 2011 r.

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie.

 
Polish (Poland)English (United Kingdom)